Keď sme v roku 2013 v Equity plánovali organizáciu tábora, bolo našim hlavným cieľom poskytnúť rómskym deťom žijúcich v zlých sociálnych podmienkach (napríklad v osadách) možnosť prežitia časti prázdnin spolu s nerómskymi kamarátmi v podnetnom prostredí letného tábora naplneného hrami, workshopmi, zábavou a kamarátstvom. Chceli sme, aby  sa deti žijúce v úplne odlišných podmienkach navzájom spoznali, skamarátili a tak prekonali predsudky, v ktorých často krát vyrastajú.  

A tak sa ja stalo....
V tábore v Banskej Štiavnici sme mali 22 detí vo veku od 9 do 18 rokov. Väčšina bola rómskych detí z marginalizovaného prostredia, ale aj 4 -5 nerómskych detí. Zloženie detí bolo veľmi pestré: deti z miest aj malých dediniek, deti z úplných, neúplných rodín ako aj jeden chlapec z detského domova. V kolektíve sme mali aj dieťa s určitým stupňom mentálneho postihnutia, ako aj dieťa, u ktorého sme mali vopred indikované poruchy správania. Mali sme deti zo základných škôl, gymnázií, ako aj  deti zo špeciálnych škôl. Napriek tejto pestrej skladbe sa nám podarilo z deciek vytvoriť úžasný kolektív, kde boli všetci kamaráti a vôbec nebolo vidno, či niekto má alebo nemá doma nejaké problémy. Všetky decká boli super, poslušné, aktívne, ochotné pomôcť... Jednoducho výborní kamaráti.
Vedúci boli tiež zmiešaní z rómskych aj nerómskych zástupcov (pričom niektorí sami mali sami osobnú skúsenosť života vo veľmi marginalizovanom prostredí). Všetci boli dobrovoľníci. Viacerí z nich si zobrali v práci dovolenku alebo inak upravili vlastné povinnosti, precestovali polovicu Slovenska (v jednom prípade polovicu Európy) len preto, aby sa deckám venovali bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Konali tak, ako im kázalo  srdce a to bolo na atmosfére tábora cítiť. Priateľstvo, porozumenie, ochota a obetavosť neboli len slová, o ktorých vedúci s deťmi hovorili, bol to predovšetkým silný, autentický zážitok, ktorí spolu dospelí aj deti týždeň prežívali. A ten, ako sa potvrdilo aj neskôr, bol tým najdôležitejším.
Okrem programu s vedúcimi mali deti v rámci programu aj špecifické aktivity s odbornými lektormi, ktorí s nimi robili špeciálne výtvarné aktivity, skúšali hru na netradičných hudobných nástrojoch, objasňovali tajomstvá paleontológie, hovorili o princípoch fotografie alebo chovu domácich zvierat. Lektori boli zo stretnutí s deťmi, z ich spontánnosti a úprimnosti nadšení. Sami sa nám ponúkli, že veľmi radi prídu aj nabudúce. Dokonca sa nám prihlásili ďalší, ktorí by sa z vlastného záujmu k nám chceli  v budúcnosti pridať.
Okrem zábavy sme spolu s deťmi pol dňa brigádovali na obnove Kalvárie, čo sa im veľmi páčilo.

A aby to bolo ešte viac Black and White, predposledný deň sme mali v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou ako špeciálnych hostí utečencov z Konga - černejších ako naše decká. Chceli deťom ukázať, že život je ťažký aj v iných krajinách. Ukázalo sa, že  pre mnohé deti to bola prvá príležitosť stretnúť sa osobne s černochom, z čoho mali, podľa ich slov, veľký zážitok, už aj preto, že museli v sebe prekonať stereotypy a bariéry, ktoré mali v podvedomí vžité.
V rámci programu sme zaviedli deti do banského múzea, na koncert Pary, mali nočnú hru, robili tajomné pokusy z chémie, mali paleontologický blok, kde si vyrábali napr. sadrové odtlačky zubov, súťažili v pevnosti Boyard, maľovali, športovali, pracovali, diskutovali, tancovali a spievali... Deťom sme pripravili program a súťaže od rána do večera.
Počas tábora nás niekoľko krát navštívil aj náš „patrón“ z Vianočného bazára chalaňov Robko Jakab s kamarátkou Veronikou. Zakaždým keď prišli, sa zapojili priamo do programu spolu s deckami, bezprostredne sa nimi hrali aj báli, že niečo spolu so svojim družstvom nezvládnu.
Niekedy to bolo dosť náročné a vyčerpávajúce, ale zároveň dodávajúce energiu, lásku a optimizmus. Decká sa na záver ťažko lúčili (a my vedúci spolu s nimi) a vypytovali sa, či sa ešte tábor bude opakovať a či sa ešte niekedy stretnú. Na záver sme im pripravili prekvapenie v podobe darčekov od sponzorov. Keď sme ho pripravovali, sme nevedeli, že aj nás čaká veľké prekvapenie .....

A čo nás prekvapilo....
Udialo sa niečo, s čím sme vôbec nepočítali. Keď sa decka lúčili, keď sme ich viezli domov a keď sme po skončení tábora s nimi (ale aj ich rodičmi a učiteľmi) komunikovali, hovorili nám, čo sa na tábore naučili. Napriek tomu, že sme tieto aspekty nepretláčali prvoplánovo do popredia a snažili sme sa robiť program zábavne, nie mentorsky, nespomínajú len na zábavu.  Hovoria, že sa naučili, že treba v seba veriť, mať plány, ciele a sny a potom sa o ne snažiť. Podľa ich slov pochopili, že keď sa o niečo snažia, aj sa im to podarí. Niektoré dievčatá napríklad povedali, že pochopili, že sa nemá človek vopred odsúdiť a že už nikdy nebudú ohovárať. A úplne nás zobralo to, že sa hlavne ti starší začali zaujímať o štúdium, kde môžu ísť na strednú školu, z čoho sú prijímačky a hovorili, že vidia, že sa oplatí učiť. Fakt by sme neboli predpokladali takýto výsledok týždenného pobytu v letnom tábore.

No a ďalším prekvapením bolo, že decka mali veľkú potrebu udržiavať kontakt medzi sebou navzájom a medzi nami tiež. Aspoň tí, čo majú internet začali hneď intenzívne medzi komunikovať a vymieňať si pekne spomienky. A tiež diskutovať o živote, škole, učení alebo trávení voľného času.

A čo bolo od skončenia tábora....
My vedúci  udržiavame s väčšinou s detí kontakt či už elektronický, telefonický, alebo osobný. Viaceré decká sme boli medzičasom navštíviť v domácom prostredí. Máme z toho úžasné zážitky a hlavne veľké poznanie podmienok, v ktorých deti žijú. Mnohé z nich veľmi obdivujeme za ich statočnosť a odhodlanie. Popri deckách sme spoznali aj obetavých komunitných pracovníkov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov.
My (nerómski) vedúci, sme museli / vedeli/ dokázali prekonať bariéry v nás samých, prekonať strach a stereotypy, odísť do rómskych osád, pobudnúť tam a osobne sa zblížiť s prostredím, odkiaľ niektoré naše táborové deti pochádzajú. Bola to pre nás veľmi pozitívna skúsenosť a osobné obohatenie.
V tábore sme mali chlapca, ktorý prejavil veľký záujem o štúdium na internátnej škole v Kremnici. Tešíme sa z toho, že sa nám počas leta podarilo vybaviť, aby ho na túto školu prijali. Snažili sme sa zabezpečiť mu tie najpotrebnejšie veci do školy a na internát a 1. Septembra sme ho do školy  osobne odviedli. Máme obrovskú radosť z toho, že sa mu tam páči, učitelia ho chvália a zároveň si veľmi polepšil prospech. Aj ďalšie decká nám hlásia zlepšenú dochádzku a prospech v škole.  Áno, aj toto je pokračovanie letného tábora.
Intenzívne sme si uvedomili, že keď deti nemajú počítač a prístup na internet, je to skoro neprekonateľná prekážka v tom, aby sme mohli s deťmi naďalej pracovať a udržiavať v nich priateľstvo, optimizmus a záujem o ich život. Tak sme sa obratom pustili do zháňania nepotrebných počítačov od našich kamarátov a známych a rovnako aj do zháňania dobrých duší, čo by boli ochotne prispievať na internet.

A čo bude ďalej ....
Prvý ročník ukázal, že cesta, na ktorú sme nastúpili, je správna. Tábor splnil očakávania, ktoré boli do neho vložené. Ale nielen to, On ich prekonal. Ukázal, že poctivo a s láskou pripravený a zrealizovaný týždenný pobyt má obrovský dopad presahujúci oddych a zábavu. Máme skúsenosť, že letný tábor je prostriedkom na lámanie bariér medzi rómskymi  a nerómskymi deckami ale aj dospelými, je prostriedkom na naliatie motivácie k štúdiu, cieľavedomosti, práci a snahe,  vziať život do vlastných rúk, je prostriedkom na posilnenie priateľstva, otvorenosti a osobného obohatenia každého jedného účastníka (detí, vedúcich, lektorov, kamarátov a známych).
Ale je nevyhnutné, aby sa úvodný potenciál týždenného pobytu ďalej zveľaďoval, posilňoval a rozvíjal. Je nevyhnutné, aby prerástol do celoročných aktivít s deťmi, ich priebežného sledovania, posmeľovania, stretávania, zbližovania, kontrolovania, podporovania a usmerňovania. Či už osobne, alebo na diaľku. Hlavný je úprimný kontakt a záujem.

A preto bude ďalší ročník projektu Vianočný bazár chalaňov v duchu "Black&White - žime spolu!" nielen v tábore ale po celý rok 
1t13.JPG
3t13.JPG
2t13.JPG
8t13.JPG
7t13.JPG
6t13.JPG
5t13.JPG
11t13.JPG
10t13.JPG
9t13.JPG
IMG_1200.JPG
IMG_1183.JPG
IMG_1103.JPG
IMG_1006.JPG
IMG_0995.JPG
IMG_0917.JPG
IMG_0886.JPG
IMG_0856.JPG
IMG_0846.JPG
IMG_0716.JPG
15 srdce.jpg