Milí priatelia,

blíži sa čas, kedy sa každý z nás bude môcť rozhodnúť, komu alebo na čo venuje 2% zo svojich daní. Všetci to robíme s plnou zodpovednosťou, aby sme mali dobrý pocit z toho, že sme podporili správnu vec.
Mnohí z Vás preukázali svoju podporu 2% nášmu občianskemu združeniu Equity aj v roku 2016. A nielen to. Mnohí z Vás nás podporovali počas celého roka, či už finančne, materiálne, dobrovoľnícky, radami,  priateľstvom a spoluprácou. Za toto všetko sa Vám chcem úprimne poďakovať. 
Vaša podpora bola cez nás nasmerovaná predovšetkým k sociálne znevýhodneným deťom a mládeži. Podporili ste štúdium detí a mládeže na základných a stredných školách a dokonca aj na univerzite, prispeli ste na hodiny hudby na základnej umeleckej škole, podporili ste už 4. ročník letného tábora pre chudobné deti,  zbierkami šiat a obuvi ste pomáhali sociálne odkázaným rodinám.

Pomáhali ste budovať dôveru medzi našim svetom (svetom strednej triedy) a svetom generačnej chudoby.

Budeme si vysoko vážiť, ak nám preukážete dôveru aj tento rok a poukážete 2% / 3% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu Equity. Nebude Vás to stáť viac, ako pár minút. Týchto Vašich pár minút bude znamenať podstatný vklad do života mnohých sociálne odkázaných detí a mladých ľudí.

Nižšie Vám poskytujeme stručný návod, ako je potrebné postupovať a v prikladáme vyplnené tlačivo obsahujúce identifikačné údaje Equity o.z.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás zaväzujúca

S úctou

Lýdia Šuchová
 
Stručný postup poukázania 2%​​​
  1. Do 15. 2. 2017 môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  2. Do 31. 3. 2017 je potrebné podať daňové priznanie pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane
  3. Do 30. 4. 2017 môže zamestnanec podať Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane. (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je  údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať
 
Údaje o občianskom združení:
ICO: 42176841
Obchodné meno: Equity
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jadranská
Súpisné číslo: 34
PSČ: 84101
Obec: Bratislava
 
Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% je tu

Viac informácií o poukázaniiiiií 2% môžete nájsť na tomto linku: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane