Milí priatelia,

do konca apríla sa každý z nás bude môcť rozhodnúť, komu alebo na čo venuje 2% zo svojich daní.
Mnohí z Vás preukázali svoju podporu 2% nášmu občianskemu združeniu Equity aj v roku 2017. A nielen to. Mnohí z Vás nás podporovali počas celého roka, či už finančne, materiálne, dobrovoľnícky, radami,  priateľstvom a spoluprácou. Za toto všetko sa Vám chcem úprimne poďakovať. 
Vaša podpora bola cez nás nasmerovaná predovšetkým k sociálne znevýhodneným deťom a mládeži. Podporili ste štúdium detí a mládeže na základných a stredných školách a dokonca aj na univerzite, podporili ste už 5. ročník letného tábora pre chudobné deti, zbierkami šiat a obuvi ste pomáhali sociálne odkázaným rodinám.

Pomáhali ste budovať dôveru medzi našim svetom (svetom strednej triedy) a svetom generačnej chudoby.

Budeme si vysoko vážiť, ak nám preukážete dôveru aj tento rok a poukážete 2% / 3% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu Equity. Vaša ochota bude znamenať podstatný vklad do života mnohých sociálne odkázaných detí a mladých ľudí.

Nižšie Vám poskytujeme identifikačné údaje Equity o.z, ktoré je potrebné napísať na predpísané tlačivo.
Vhodné tlačivo si môžete vybrať na tomto linku. Postup pri poukázaní 2% je vysvetlený tu.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás zaväzujúca

S úctou

Lýdia Šuchová
 
 
Údaje o občianskom združení:
15 IČO     421 76 841
16 Právna forma      Občianske združenie
17 Obchodné meno (názov)     Equity
18 Sídlo – Ulica     Jadranská
19 Súpisné        34
20 PSČ      84101
21 Obec      Bratislava