Na základe našich niekoľkoročných skúseností sme prišli k uzáveru, že je veľa takých mladých ľudí vyrastajúcich v prostredí extrémnej chudoby, čo ukončili povinnú školskú dochádzku bez toho, aby dosiahli 9. ročník základnej školy. Plynutím času si začali uvedomovať, že sa chcú so svojim životom aktívne popasovať, že nechcú prežívať na sociálnych dávkach, ale že sa chcú za niečo vyučiť a na živobytie si zarábať poctivou prácou.

Majú však skoro neprekonateľný problém. Najskôr si musia dokončiť základné vzdelanie a pripraviť sa na prijímačky na strednú školu. Ale kde, ale ako? Kde sú vhodné podmienky na výuku tých, čo majú veľké medzery vo vedomostiach, do školy už pár rokov nechodia, nikdy nemali vypestované vôľové vlastnosti a vytrvalosť, ale veľmi chcú všetky tieto medzery prekonať?

A práve pre nich chce zriadiť Equity školu druhej šance, v ktorej vytvorí výchovné, pedagogické a materiálne podmienky vhodné na dobehnutie zameškaného pre všetkých, čo chcú (teda čo chcú zobrať svoj život do vlastných rúk).

Teraz pred nami stojí veľká úloha - nájsť  finančné prostriedky na zabezpečenie chodu takejto školy. My však veríme, že sa nám to podarí. A možno aj s Vašou pomocou 

Ak máte chuť priložiť ruku k dielu, neváhajte a kontaktujte nás.

Aktuálne informácie o našich aktivitách spojených so školou druhej šance nájdete medzi blogmi v aktualiách v sekcii Vzdelávanie